Opleiding Structurele Astrologie

Aurora training in structurele en praktische astrologie

AVN erkende opleiding tot basis Astroloog.

Tweejarige opleiding in 12 workshops op zaterdagen.

De workshops zijn bestemd, los van het soort vooropleiding en het bereikte niveau, voor allen met basiskennis van tekens, huizen, planeten en aspecten. Het accent ligt op de sterktebepaling van deze vier factoren, langs regels die voor alle benaderingen opgaan: klassiek, psychologisch, spiritueel of anderszins. Zij zijn ook bedoeld voor mensen die de astrologie weer willen oppakken. Kennishiaten kunnen op verschillende wijzen worden aangezuiverd.

Accent op visualisering en sterktebepaling

Het sinds de komst van de computer uit de mode geraakte zelf intekenen van de horoscoop, planeet na planeet, laat hem onder Uw handen groeien. Zo doemt het profiel ervan geleidelijk op, wat extra zicht biedt op het geheel van de constellatie. Dit op een eigen wijze intekenen is de onontbeerlijke opstap naar sterktebepaling (wichelen) en duiding, en geen tijdverlies. Wichelen is nodig omdat niet alle horoscoopfactoren even sterk werken en leidt tot het vaststellen van het brandpunt, de dominante en de zwakke schakel van de horoscoop. Is het in de radixastrologie al van groot belang, in de progressieve astrologie is het beslist onmisbaar. In het merendeel van de huidige astrologische leergangen komt het echter nauwelijks aan bod.

Wie, waar, wanneer, hoe vaak, enz.

DOCENTEN: George Bode en Menno Noordervliet
LOCATIE: Hilversum, Oude Enghweg 19 (Vrij Metselarij) Routebeschrijving zie contact
DEELNEMERS: maximaal 20 minimaal 10
PRIJS: E. 50,-- per workshop
TIJDSTIP: zaterdag ( sochtends theorie,  smiddags oefeningen) - aanvang 10:30 uur - 16:30 uur.
AANTAL:6 workshops in 1ste jaar, 6 workshops in 2de jaar

Data:

Seizoen 2015-2016

Nieuw

Er komen weer 5 extra workshops seizoen 2015-2016

Data :

17 october 2015 : Eclipsen

De eclipsen van 20/3/2015 en 13/9/2015 markeren het overslaan van de as Ram/Weegschaal. Ook vanuit een ander oogpunt is de eerstgenoemde bijzonder: hij bevat namelijk het vrijwel exacte vierkant, het laatste in de serie van zeven, tussen Uranus en Pluto. Zij illustreren duidelijk de versnellende definitieve omslag in de politiek. Verder een vooruitblik aan de hand van de eclips van 9/3/2016.

,14 november 2015: Zwarte lichten

Verschillen tussen achtbaan en knopenkruis. Verhoogde innerlijke ontplooiing via de achtbaan tegenover de vuurproef daarvan in de praktijk van het leven, i.e. het examen opgelegd door het knopenkruis, de natuurlijke uitdaging van het leven. Dat is kruisbestuiving of interactie tussen de twee processen die om een verbindende factor vraagt. Het gelukspunt, dat als enige qua tekenpositie individueler is dan qua huispositie, completeert de Diamant en kan, als aanduider van de maanfase, beide processen aan elkaar schakelen, zo de alchemie tussen Zon en Maan voltooiend.

16 januari 2016, Progressies

In deze workshop ligt het accent op de wederzijdse invloeden tussen de drie progressieve golven - lang, midden en kort - en de transits. Hoe zijn deze invloeden op een slimme manier te combineren. Tips en voorbeelden.

,13 februari ; De horoscoop als biografisch gegeven.

In de 20ste eeuw is overdreven nadruk ontstaan op de psychologie van en in de mens. Daardoor is zijn biografie, ook wel levensscenario te noemen, op de achtergrond geraakt. Opvallend in die eeuw was ook de steeds toenemende haaksheid tussen ‘nature’ en ‘nurture’, waarin dit laatste begrip eigenlijk synoniem staat voor een deel van het biografische element. Maar er waren ook uitschieters naar de andere kant: wat te denken van de aanhangers van de alles bepalende invloed van de genen? De introductie van de kosmische assen zorgt in dit verband voor een herstel van het evenwicht tussen persoon en lot. Dat begint feitelijk al los van deze assen. De twee tijdgebonden assen MC/IC en Asc./Desc. staan resp. voor de biografiche en de individuele ontplooiing.

5 maart 2016. Vergelijk van personen die op de zelfde dag geboren zijn.

Bijvoorbeeld : Abraham Lincoln en Darwin. Data in Astroscoop en Astrolab aanwezig.

De komende Eclips van 9 maart 2016 wordt ook behandeld.

S.V.P. opgeven als je wil deelnemen!! Via info@noordervliet.com

 

Seizoen 2016-2017

Bij voldoende deelname willen we weer starten met een opleiding van 6 zaterdagen.

Start 0ktober 2016 . de data van de zaterdagen worden nog bekend gemaakt.

 

 

 

 

 

 

Opgeven via de Aurora-site.
Betaling alleen contant aan de zaal.
Aantal deelnemers maximaal 20, minimaal 10

Het bedrag van € 50.- per workshop aan de zaal.

Vriendelijke groet,
Menno Noordervliet

aanmelden;

Menno Noordervliet: tel: 0356837771 / 0620598283 info@noordervliet.com

George Bode: tel: 0206253387

banknummer 42.04.01.474   tnv W.G. Bode   Amsterdam.

about this site .. ©.AURORA ASTROLOGIE..