George Bode is sinds 1957 bezig met astrologie en schreef er een tiental boeken over. Eind zestiger jaren introduceerde hij de Zwarte Lichten in Nederland - schakel tussen de knopen-as en de rest van de constellatie. Voorts heeft hij veel onderzoek gedaan naar de sterktebepaling van de horoscoopfactoren (het wichelen), waarvan de neerslag vooral in  Perspectief en niveau van de horoscoop (uitg. Schors) en in  Handboek astrologie (uitg. Servire), te vinden is. En met betrekking tot progressies, waarbij het wichelen nog belangrijker is dan bij de radixduiding, in  Progressies, de horoscoop als levensscenario (uitg. Schors, onder pseudoniem Jos Terwiel; uitg. Vulcanus, onder eigen naam). Hij is bekend om de toespitsing op het concrete leven in zijn duidingen en zal trachten zijn vaardigheden op dit gebied op de deelnemers aan de workshops over te brengen.

Erkend lid van de AVN.

 

Drs. Menno Noordervliet

Gelijktijdig met mijn studie Sociale Psychologie en Pedagogie aan de Univerteit van Amsterdam in de zestiger jaren ben ik me gaan verdiepen in Astrologie. Ik ben in 1974 afgestudeerd met een scriptie over een vergelijking van Freud, Jung en Adler in therapeutisch en dieptepsychologisch opzicht.
Astrologie , Psychologie, Metafysika is een ideale combinatie. Ze hebben alle drie mijn hart.

Ik heb vanaf de 60tiger jaren vooral cursussen gevolgd bij George Bode en Mellie Uyldert(medische astrologie).
Ik heb 30 jaar gewerkt in de gezondheidszorg op begeleiding en management niveau. Ik geef Astrologie consulten sinds 1975, vroeger naast mijn werk, nu op freelance basis.
Ik heb een postdoctorale psychotherapeutische opleiding gevolgd en heb ervaring opgedaan in een praktijk.
Momenteel werk ik als Astroloog bij een management bureau die trainingen geeft aan het bedrijfsleven en als zelfstandig astrologisch consulent.

 

Erkend lid van de AVN.

about this site .. ©.AURORA ASTROLOGIE..